Arbeidsnorsk
for kjøkken og kantine

Ny bok klar til bestilling!

 

Om fagnorsk

 
Forfatter og kursholder Gunnhild Aakervik

Forfatter og kursholder Gunnhild Aakervik

Fagnorsk fokuserer på norskopplæring knyttet til arbeidsliv og yrker.

Det kan være en snarvei for voksne med et annet morsmål enn norsk til å komme i arbeid, eller vil etablere seg i bransjer hvor de allerede har kompetanse fra før, og vil trenge mer norsk for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig på forskjellige språknivåer. Det gjøre det lettere å kvalifisere seg til arbeidslivet, bli aktiv på arbeidsplassen og i samfunnet, eller ta videre kurs og utdanning. I tillegg tilbyr fagnorsk bøker innen felter som ernæring og helse, som kan brukes av alle ut fra faglig interesse og behov.

 

Gunnhild Aakervik's Bakgrunn

 

  Utdanning

  • lektor i ernæring, helse og miljøfag (Stabekk Høgskole)

  • utdannet lærer fra Oslo lærerhøgskole med norsk grunnfag og forming

  • videreutdanning i heimkunnskap og kosthold (Stabekk Høgskole)

  • pedagogikk mellomfag og flerkulturell pedagogikk (Universitetet i Oslo, UIO)

  • bedriftsrettet norskopplæring (BINO), i regi av Innvandrere og bedriftsutvikling (IBU), ved Statens ressurs og voksenopplæringssenter (SRV), Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) og Høgskolen i Akershus (HiAK)

  • et år ved Statens kunst og håndverksskole, tekstil (SHKS)

  • kokkeskole komprimert løp (Sogn Vgs)

  • Har mye jobberfaring fra ulike yrker og bransjer

   

    

   Hva kan tilbys?

    Pedagogisk ansvarlig i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) siden 2005

     • Kombinerer ulike fagområder og voksenopplæring og jobber med pedagogisk utviklingsarbeid 

     • Arbeider med kompetanseutvikling i bydeler og på arbeidsplasserHolder foredrag om norske uttrykk og arbeidsspråk med forslag til språkopplæring og oppfølging av minoritetsspråklige ansatte i forskjellige bransjer 

     • Veileder kursorgansiasjoner og lærere i fagnorsk og i kursdesign

     • Holder foredrag om integrering, kulturkoder, kommunikasjon og migrasjon 

     • Holder foredrag om innvandring, helse og mat, og om endringer i kosthold og helse 

     • Holder foredrag om uttrykk og arbeidsspråk

     • Arbeider med kompetanseutvikling i bydeler og på arbeidsplasser

     • Holder kurs i ledelse og kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser

     • Deltar i europeiske og nasjonale prosjekter

     • Holder mat- og ernæringskurs for forskjellige grupperNoen arbeidserfaringer

     • Veiledning i fire år fram til 2015  for kursledere med bransjenorsk og språkartlegging rettet mot arbeidsliv og praksisplasser for Hero Kompetanse, i kursene Innvandrerkvinners kompetanse (IKK-kurs), samt Arbeid, kommunikasjon (AK-kurs) og barnehagekurs (www.hero.no).  

     • Fagligrettet norskopplæring og veiledning av lærere i regi av Mangfold i Arbeidslivet, MiA i kvalifiseringskurs i bydel Grünerløkka siden høsten 2009 (pågående oppdrag)- med   en "oppskriftssamling" med metoder, "HVA HVORFOR HVORDAN - Metodebok for introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram, (se under bokoversikten).

     • Utarbeider design og planer for fagkurs på arbeidsplasser og kvalifiseringsprogram

     • Har utarbeidet mange studiehefter og arbeidsbøker for forskjellige jobber på ulike nivåer i norsk som kan tilrettelegge for norskopplæring mot arbeidslivet og på arbeidsplasser

     • Samarbeidet med  forlaget Cyberbook med utvikling av tekster og nettbaserte verktøy (NorskPluss Arbeid barnehage og NorskPluss Arbeid Hjemmetjeneste og sykehjem) (Se bokoversikten)

     • Forelesninger på flere høgskolekurs  om inkludering, arbeidsliv, ernæring og helse

     • Holder mat- og ernæringskurs for forskjellige grupper

     • Holder kurs for ansatte om norsk tradisjonell kost, matkulturer blant innvandrere og flyktninger, både i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem. 

      

      

     Flere års erfaring med opplæring på arbeidsplasser og i voksenopplæring

     • Skreddersydde opplæringsopplegg med arbeidsnorsk og veiledning i barnehager i bydel Stovner for ansatte barnehageassistenter og vikarer med minoritetsbakgrunn, samt kurs i «kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser» for ledere og fagforeningsrepresentanter på de samme arbeidsplassene 
     • Undervisning i hjemmebaserte tjenester i bydel Stovner for pleieassistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere med minoritetsbakgrunn med tema fagnorsk, rapportering, ernæring og kosthold for beboere
     • Flere kurs i kommunikasjon og arbeidsnorsk ved sykehjem gjennom mange år
     • Kurs for norske ansatte og minoritetsspråklige ansatte på sykehjem med tema mattradisjoner, praktiske eksempler og kommunikasjon med beboere tilpasset sykehjemmets utviklingsplaner og prosjekter
     • Kurs for ansatte i pleie og omsorgssektoren, barnehagesektoren og renhold innrettet på kompetanseutvikling og fagbrev
     • Veiledning av lærere og arbeidsledere innrettet på deltakernes og arbeidsplassens behov  
     • Kommunal voksenopplæring, Oslo voksenopplæring VO, avdeling Rosenhof (12 år) med 7 år som filialstyrer av Romsås kvinneundervisning

      

     Internasjonale erfaringer

     • Eernærings- og helsearbeid i Kenya i to år (Aga Khan PHC/ Norad/Fredskorpset)
     • Arbeid med ernæring i flyktningeleire i Iran (Redd barna/UNHCR) med koordineringsansvar mellom ulike bistandsorganisasjoner
     • Prosjektmedarbeider i Mellom Amerika (Norsk lærerlag) gjennom 7 år
     • Prosjektpartner via Mangfold i Arbeidslivet (MiA) i flere europeiske prosjekter som i ILLIAD med 12 europeiske land (se www.illiad.eu) med fokus på lese- og skriveopplæring for språklige minoriteter med liten eller ingen formell skolebakgrunn
     • Prosjektpartner i EIW (European Intercultural Work place) med 10 europeiske land
     • Deltakelse i prosjekter om mangfold som Tools for Diversity (Tfor D) og mangfoldsledelse (Valodi)
     • Prosjekt rettet mot omsorg og kulturkompetanse for eldre minoriteter i Europa, Ca-Me 
     • nasjonalt lederansvar for  et ernærings- og helseprosjektet SAHEL for sunt kosthold og helseforebygging med partnere fra flere europeiske land og institusjoner (se www.mangfold.no)
     • Nasjonalt lederansvar for et bilateralt samarbeid med Litauen rettet inn mot arbeid for funksjonshemmedes organisasjoner i Litauen , samt lederopplæring
     • Nasjonalt kooridneringsansvar i Norge for et europeisk prosjekt rettet mot aktive seniorer "Engage"
      

     Publikasjonene

     • Fagbøkene, didaktisk materiale og studieheftene bygger på erfaringer fra undervisning, integreringsarbeid, ernærings- og helseprosjekter og tiltak og deltakelse i forskjellige nasjonale og internasjonale prosjekter.