Fagbrev i sikte

Nytt hefte klar til bestilling!

 

Om fagnorsk

 
Forfatter og kursholder Gunnhild Aakervik

Forfatter og kursholder Gunnhild Aakervik

Fagnorsk fokuserer på norskopplæring knyttet til arbeidsliv og yrker.

Det kan være en snarvei for voksne med et annet morsmål enn norsk til å komme i arbeid, eller vil etablere seg i bransjer hvor de allerede har kompetanse fra før, og vil trenge mer norsk for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig på forskjellige språknivåer. Det gjøre det lettere å kvalifisere seg til arbeidslivet, bli aktiv på arbeidsplassen og i samfunnet, eller ta videre kurs og utdanning. I tillegg tilbyr fagnorsk bøker innen felter som ernæring og helse, som kan brukes av alle ut fra faglig interesse og behov.

 

Gunnhild Aakervik's Bakgrunn

 

Utdanning

 • yogainstruktør (Hi-Yoga)

 • lektor i ernæring, helse og miljøfag (Stabekk Høgskole)

 • utdannet lærer fra Oslo lærerhøgskole med norsk grunnfag og forming

 • videreutdanning i heimkunnskap og kosthold (Stabekk Høgskole)

 • pedagogikk mellomfag og flerkulturell pedagogikk (Universitetet i Oslo, UIO)

 • bedriftsrettet norskopplæring (BINO), i regi av Innvandrere og bedriftsutvikling (IBU), ved Statens ressurs og voksenopplæringssenter (SRV), Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) og Høgskolen i Akershus (HiAK)

 • et år ved Statens kunst og håndverksskole, tekstil (SHKS)

 • kokkeskole komprimert løp (Sogn Vgs)

 • Har jobberfaring fra ulike yrker og bransjer

 

 

Hva kan tilbys?

Har arbeidet som pedagogisk ansvarlig i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), nå ved behov siden 2019

Skreddersyr yogakurs på ulike nivåer

 • Kombinerer ulike fagområder og norskopplæring i pedagogisk utviklingsarbeid 

  Har erfaring fra prosjektledelse og samarbeid i europeiske og nasjonale prosjekter

 • Utarbeider design, kursmoduler og utarbeider materiell og studiebøker

 • Holder foredrag om:

  uttrykk og arbeidsspråk

  integrering, kulturkoder og kommunikasjon

  bransjenorsk og norskopplæring mot fagbrev og videre utdanning 

  innvandring, helse og mat, og om endringer i kosthold og helse 

  lkommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser

 

 

Flere års erfaring med opplæring på arbeidsplasser og i voksenopplæring

 • Skreddersydde opplæringsopplegg med arbeidsnorsk og veiledning i barnehager i bydel Stovner for ansatte barnehageassistenter og vikarer med minoritetsbakgrunn, samt kurs i «kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser» for ledere og fagforeningsrepresentanter på de samme arbeidsplassene

 • Undervisning i hjemmebaserte tjenester i bydel Stovner for pleieassistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere med minoritetsbakgrunn med tema fagnorsk, rapportering, ernæring og kosthold for beboere

 • Flere kurs i kommunikasjon og arbeidsnorsk ved sykehjem gjennom mange år

 • Kurs for norske ansatte og minoritetsspråklige ansatte på sykehjem med tema mattradisjoner, praktiske eksempler og kommunikasjon med beboere tilpasset sykehjemmets utviklingsplaner og prosjekter

 • Kurs for ansatte i pleie og omsorgssektoren, barnehagesektoren og renhold innrettet på kompetanseutvikling og fagbrev

 • Veiledning av lærere og arbeidsledere innrettet på deltakernes og arbeidsplassens behov

 • Kommunal voksenopplæring, Oslo voksenopplæring VO, avdeling Rosenhof (12 år) med 7 år som filialstyrer av Romsås kvinneundervisning

 

Internasjonale erfaringer

 • Eernærings- og helsearbeid i Kenya i to år (Aga Khan PHC/ Norad/Fredskorpset)

 • Arbeid med ernæring i flyktningeleire i Iran (Redd barna/UNHCR) med koordineringsansvar mellom ulike bistandsorganisasjoner

 • Prosjektmedarbeider i Mellom Amerika (Norsk lærerlag) gjennom 7 år

 • Prosjektpartner via Mangfold i Arbeidslivet (MiA) i flere europeiske prosjekter som i ILLIAD med 12 europeiske land (se www.illiad.eu) med fokus på lese- og skriveopplæring for språklige minoriteter med liten eller ingen formell skolebakgrunn

 • Prosjektpartner i EIW (European Intercultural Work place) med 10 europeiske land

 • Deltakelse i prosjekter om mangfold som Tools for Diversity (Tfor D) og mangfoldsledelse (Valodi)

 • Prosjekt rettet mot omsorg og kulturkompetanse for eldre minoriteter i Europa, Ca-Me

 • nasjonalt lederansvar for et ernærings- og helseprosjektet SAHEL for sunt kosthold og helseforebygging med partnere fra flere europeiske land og institusjoner (se www.mangfold.no)

 • Nasjonalt lederansvar for et bilateralt samarbeid med Litauen rettet inn mot arbeid for funksjonshemmedes organisasjoner i Litauen , samt lederopplæring

 • Nasjonalt kooridneringsansvar i Norge for et europeisk prosjekt rettet mot aktive seniorer "Engage"

 

Publikasjonene

 • Fagbøkene, didaktisk materiale og studieheftene bygger på erfaringer fra undervisning, integreringsarbeid, ernærings- og helseprosjekter og tiltak og deltakelse i forskjellige nasjonale og internasjonale prosjekter.