Bøker og Bestilling

Trykk på bildet til hver bok for mer informasjon og bestilling.

 

Nyheter

 Arbeidsnorsk for kjøkken og kantine

Arbeidsnorsk for kjøkken og kantine

 
 

Generelle bøker for arbeidslivet

 Basisnorsk for arbeidslivet

Basisnorsk for arbeidslivet

 På jobb – Håndbok

På jobb – Håndbok

 
 

Uttrykk og dagligspråk i arbeidslivet

 Hva vi sier – og hva vi mener

Hva vi sier – og hva vi mener

 Hæ??? Hva er det du sier?

Hæ??? Hva er det du sier?

 Snakke Sammen

Snakke Sammen

 Stolt som en hane

Stolt som en hane

 
 

Trening til norskprøvene fra A2-B2

 Skrivehjelpen

Skrivehjelpen

 
 

Kjøkken og kantinearbeid

 Arbeidsnorsk for kjøkken og kantine

Arbeidsnorsk for kjøkken og kantine

 Mat og prat

Mat og prat

 Kjøkken og kantine

Kjøkken og kantine

 mat, helse, trim og trivsel

mat, helse, trim og trivsel

 
 

Hotell, kontor og butikkarbeid

 Arbeid på Hotell 

Arbeid på Hotell 

 Butikkarbeid, salg og service

Butikkarbeid, salg og service

 Kontorarbeid, sentralbord og resepsjon

Kontorarbeid, sentralbord og resepsjon

 

Metoder i norskopplæring og lederopplæring

 Hva Hvorfor Hvordan – Metodebok

Hva Hvorfor Hvordan – Metodebok

 Bruk av videooptak

Bruk av videooptak

 Flaskehalsen

Flaskehalsen

 Kommunikasjon

Kommunikasjon

 Norsk og fag

Norsk og fag

 Kollektiv og individ

Kollektiv og individ

 

Barnehage

 Barnehage

Barnehage

 Mangfold i barnehagen

Mangfold i barnehagen

 Norsk pluss barnehage

Norsk pluss barnehage

 

Pleie og omsorg

 Hjertebrett eller stikklaken

Hjertebrett eller stikklaken

 På sykehjem, sykehus og i hjemmetjeneste

På sykehjem, sykehus og i hjemmetjeneste

 Gammel i nytt land

Gammel i nytt land

 Norsk for helse og omsorgsarbeidere - tekstbok

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - tekstbok

 Norsk for helse og omsorgsarbeidere - grammatikk

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - grammatikk

 Norsk pluss – Hjemmetjeneste og sykehjem

Norsk pluss – Hjemmetjeneste og sykehjem

 

Renhold og vedlikehold

 Rent og pent

Rent og pent

 Si det og skriv det!

Si det og skriv det!

 På jobb studiebok

På jobb studiebok

 

Bygg, anlegg, lager, buss og bane

 Bygg, anlegg, vedlikehold og lager

Bygg, anlegg, vedlikehold og lager

 Ta plass! Dørene lukkes!

Ta plass! Dørene lukkes!

 

Foreldresamarbeid og nærmiljø

 Trim, helse og internasjonal sunn mat

Trim, helse og internasjonal sunn mat

 Minoritetsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

Minoritetsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

 Familieboka

Familieboka

 Mangfold i nærmiljøet

Mangfold i nærmiljøet

 

Faglitteratur

 Innvandrere, helse og mat

Innvandrere, helse og mat

 Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge

Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge

 Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg

Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg

 Supper for gammel og ung

Supper for gammel og ung