Barnehage

 
Barnehage – Norsk for arbeidslivet

Barnehage – Norsk for arbeidslivet

 

Norsk for arbeidslivet

Tren på fagnorsk tidlig når du skal lære norsk. Boka egner seg for kvalifisering til arbeid som assistent i barnehage eller annet arbeid med barn. Den inneholder temaer fra barns oppvekst, kommunikasjon med foreldre/foresatte, barna og med personalet, og gir eksempler på samtaler. Boka tar også opp ulike situasjoner i barnehagen, språkinnlæring, branninstruks og uhell i barnehagen, organisering av arbeidsdagen, aktiviteter og dagsrytme. Samtaler med barn har en sentral plass. I boka er det også inkludert leker og eventyr.

Boka inneholder mange ordforklaringer på samme siden som teksten, og har forholdsvis korte setninger for gjøre lesingen enklere. Hvert tema har oppgaver som kan løses individuelt eller i gruppe. Illustrasjoner understreker innholdet i noen av tekstene. Det er eksempel på en ordbank med tegninger bakerst i boka med kroppsdeler, klær, utstyr og leker.

 

ISBN: 9788 21 302 5348

Pris: kr.239.- + porto

Gå til bestilling /registrering på www.kopinor.no   / www.skaff.no 

Tlf 23 10 74 44 på dagtid

Leveringstid: 3-5 dager

Send e-post til: skaff@kopinor.no eller bli kunde på www.skaff.no