Aktuelle hjemmesider og prosjekter

 

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet,MiA

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, MiA, var partner i det europeiske Leonardo da Vinci prosjektet for yrkesrettet opplæring, CA-ME (Cultural Awareness Ethnic Minority Elders ). Her ble det bl.a. laget verktøy rettet mot kommunikasjon i pleie - og omsorgsarbeid. Gå inn på www.keysentences.ca-me.eu og få opp alle setningene. De samme setningene kan høres lest opp på to språk, for eksempel norsk og tyrkisk, tyrkisk og engelsk, fransk og norsk etc. Spørsmålene krever stort sett bare enkle svar. For eksempel: Er du sulten? Vil du ha en kopp kaffe? Dette verktøyet kan brukes for å lære å si enkle setninger på andre språk, og også på norsk.

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, MiA holder foredrag om og har opplæring i bl.a. norsk matkultur, samisk matkultur og internasjonal mat i Norge i pleie- og omsorgsarbeid. Mye av dette stoffet presenteres i boka ”Dhal eller lapskaus” (se ”bøker og bestilling”). 
Forlag som har mye litteratur rettet inn mot morsmålsundervisning og norsk som andrespråk:

Artikler om Kreativ omsorg og kutlursenstiv eldreomsorg også for samer publisert i nettutgaver FAGFORBUNDET MARS 2017

http://www.fagforbundet.no/tema/kreativomsorg/

http://www.fagforbundet.no/shs/Erneringsfagarbeidere/

 

 

www.kunnskap.no

Digitale Læremidler for Kunnskapsløftet


 

www.hero.no

Hero Norge har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid

 

 

www.ca-me.eu

Improvement of Life Quality of Ethnic Minority Elders within health, nursing and social care in Europe through diversity competence. 


 

www.rolfaakervik.no

Musiker og forfatter

 

Anmeldelser

Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge

Forfatter: Gunnhild Aakervik

Som lærer ved Fagskoleutdanningen i eldreomsorg har jeg hatt gleden av å bruke boken i undervisning. Boken presenterer basiskost og kunnskaper om matretter fra ulike steder i verden og Norge. I tillegg legges det vekt på helseoppfatninger, mattradisjoner og religion. Fagskoleutdanningen i eldreomsorg er en videreutdannelse for hjelpepleiere, studentene skal tilegne seg ny teoretisk og praktisk kunnskap som de skal anvende i dagens og fremtidens eldreomsorg. Vi vet at det om noen få år vil være mange brukere med flerkulturell bakgrunn i det norske helsevesen og da er det vesentlig at disse studentene har gode kunnskaper om den enkeltes bruker mattradisjoner, religion og helse. Boken er lettfattelig skrevet, den inneholder også mange oppskrifter som vil gjøre det lettere å lage mat som den enkelte bruker kan og liker å spise.

Mette Seljeflot
Hovedlærer Folkeuniversitetets Helsefagskole
Mob.nr.: 976 03 493
E-post: mette.seljeflot@folkeuniversitetet.no

 

 

Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg

Forfatter: Gunnhild Aakervik

Denne boken er ment som et hjelpemiddel for personalet i hjemmebaserte tjenester. I min undervisning både når det gjelder Helsearbeiderfaget og på Fagskolen i eldreomsorg, bruker jeg boken i faget kost og ernæring. Boken er lett å lese, den er rettet direkte mot brukere i hjemmebaserte tjenester, men kan også brukes i institusjoner. Boken inneholder gode forslag til hvordan man kan planlegge måltider både i forhold til kommunikasjon, kultur, religion, sykdommer og hygiene. I tillegg er det litt ernæringslære og litt praktisk om innkjøp og matlaging. Boken inneholder også mange forslag og oppskrifter til matretter som gir gjenkjennelse gjennom lukt og smak for den enkelte bruker. Denne boken er nå lagt til på pensumlisten til mine elever og studenter.

Mette Seljeflot
Hovedlærer Folkeuniversitetets Helsefagskole
Mob.nr.: 976 03 493
E-post: mette.seljeflot@folkeuniversitetet.no

 

 

Supper for gammel og ung

Forfatter: Gunnhild Aakervik

Denne boken bør ligge på alle avdelingskjøkken på institusjoner og i barnehager. Det er en samling av suppeoppskrifter fra mange forskjellige land, oppskriftene er beregnet både til store- og små porsjoner. Under hver oppskrift står det også litt om hvilke næringsstoffer den inneholder. Denne boken er en inspirasjon til å lage en god hjemmelaget suppe til lunsj/middag i barnehagen og ikke minst for kanskje å lage en god hjemmelaget suppe som et lunsj/kveldsmåltid på avdelingskjøkkenet på sykehjemmet. Gjør man dette vil det igjen kunne føre til mange gode erindringssamtaler med de eldre, samtidig som de vil få i seg et varmt og sunt lunsj/kveldsmåltid.

Mette Seljeflot
Hovedlærer Folkeuniversitetets Helsefagskole
Mob.nr.: 976 03 493
E-post: mette.seljeflot@folkeuniversitetet.no