Utviklingstiltak og kursmateriell

 

Nykommer: Yoga for avspenning, fokus og trening

Tilbud om yogakurs - intensive kurs i helg eller over lengre tid

Skreddersydd yoga for personer med jobbrelaterte skader gjennom butikkarbeid og kontorarbeid med ensidige stillinger og liten bevegelse. Inkluderer øvelser for pusteteknikk og avspenning og noen tradisjonelle øvelser.

  • Yoga på ulike arbeidsplasser for å minske stress, fremme bedre konsentrasjon og fokus Bygget på astangaøvelser med flyt i stillinger (vinyasa) og spesielle pusteteknikker og avspenning

  • Yoga for foreldre på skoler

  • Yoga for ansatte

  • Yoga for gruppe med spesielle utfordringer

  • Yoga for blandede grupper

Fagnorsk.no støtter opp om Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, MiA

MiA er en stiftelse med et ideelt formål, stiftet av organisasjoner og virksomheter i offentlig og privat sektor. MiA samarbeider med forskjellige organisasjoner, opplæringsinstitusjoner, bydeler og arbeidsplasser. Fagnorsk samarbeider med stiftelsen.

MiA har som målsetting å utvikle nettverk av kompetanse og tiltak for å fremme muligheter for innvandrere og flyktninger i norsk arbeidsliv, og Fagnorsk.no har gitt aktive bidrag med kursutvikling og læremateriell. MiA har ledet og deltatt i flere europeiske prosjekter, rettet mot yrkesopplæring av språklige minoriteter i arbeidslivet. Gjennom mange år har MiA utviklet kursmodeller innen ulike bransjer. Flere av kursene har vært i samarbeid med opplæringsinstitusjoner og enkeltpersoner som i næringsmiddelindustri, på sykehjem og i renholdsbransjen har kursene som regel vært på 40-60 timer.

MiA tilbyr utvikling på arbeidsplassene og for de ansatte. I den følgende oversikten finner du eksempler på kurs og kursmateriell:

 

Lederkurs og mangfoldskompetanse

Erfaringer og opplegg for lederkurs presenteres i heftet Kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser (Pensumtjeneste). Kursene kan bli avholdt over to halve dager eller på et helgeseminar med eventuell påbygning. Kursene tar opp væremåter, kulturkoder og endringsprosesser, samt gir praktiske øvelser og oppgaver til deltakerne. 

Aktuelle bøker:

 

Fagnorskkurs i arbeidslivet

Bøker for norskopplæring i arbeidslivet:

Heftet Norsk og fag- Fagopplæring for minoritetsspråklige voksne – Veiledning for lærere i yrkesfag er utgitt av Studieforbundet Folkeuniversitetet /MiA. Her er grunnprinsippene for opplæring av minoritetsspråklige i arbeidslivet i fokus. Heftet ble produsert med støtte fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. På jobb, håndbok Yrkesrettet norsk for minoritetsspråklige voksne (Fag og Kultur) passe for innføring i alt fra jobbsøking, samtaler ved jobbintervju, kulturkoder, kommunikasjon, medarbeidersamtaler, møteteknikk og organisasjonskunnskap. Boka og er en introduksjon til begreper i arbeidslivet.

 

Internasjonal mat og kultur

Bøker for oversikt over mat i ulike tradisjoner og kulturer:

Boka Mat og måltider for hjemmebaserte tjenester og i eldreomsorg (www.skaff.no) og Dhal eller Lapskaus , Matkulturer fra mange land i Norge er begge gitt ut av Kopinor AS (www.skaff.no). Bøkene er bygget på kurs i hjemmebaserte tjenester og kurs på sykehjem, samt forfatters egen kunnskap om internasjonal mat og matkulturer. De kan være hjelpemidler for kurs for både nordmenn og innvandrere. Innvandring helse og mat Kunnskapsutvikling om endringer i helse ved migrasjon (Almater forlag AS) tar for seg migrasjonen også når det gjelder maten og omlegging/endring av kostholdet. Her er det også en gjennomgang av ulik internasjonal mat og tilberedelsesmåter. Se oversikt over bøker for mer informasjon på www.fagnorsk.no. 

 

Ord og uttrykk

Hva vi sier og hva vi mener, uttrykksmåter og arbeidsspråk (Almater Forlag) passer til gjettekonkurranser og gruppearbeid og får fart på språkforståelsen i dagligspråket. SNAKKE SAMMEN Ord og uttrykk fra dagligtale i arbeidslivet (Almater Forlag) er en liten bok for den som vil lære mer norsk. Boka HÆ, hva er det du sier” Tale måter og arbeidsspråk kan være et aktuelt hjelpemiddel for å komme inn i dagligtale på mange arbeidsplasser med et rikt utvalg.. Her kan du lese om  206 verb og hvordan de brukes med preposisjoner og småord med flere eksempler.

 
 

Aktuelle bøker for deltakere i introduksjonsprogram og deltakere som trenger fagnorsk

Forholdsvis enkle studiebøker med oppgaver for forskjellige fagområder og arbeidsliv:

En oversikt over fagnorskbøker fra Pensumtjeneste   (pensum@kopinor.no):

 

Aktuelle bøker fra Almater forlag (almater@online.no):

 

Sykehjem og hjemmetjeneste

Eksempler på bøker for fagnorskkurs

pleie- og omsorgsarbeid:

Bøkene Norsk for helse- og omsorgsarbeidere – tekstbok og Norsk for helse- og omsorgsarbeidere - grammatikk (Fag og Kultur) ble utviklet i samarbeid med helsepersonell og testet ut på flere kurs. De kan brukes for kvalifisering av helsepersonell med forholdsvis gode norskkunnskaper. Disse fagbøkene kan være en god hjelp for deltakerne som ønsker å få dybde i faglige kunnskaper og senere lese andre fagbøker innen pleie og omsorg. Tekstboka tar bl.a. opp kommunikasjon, lovverket, arbeidsliv, eldreomsorg og den eldres ressurser, ergonomi, forflytningsteknikk og enkel sykdomslære. Grammatikken omhandler ordklassene og har mange oppgaver med stoff fra helse- og omsorgssektoren. Det er fasit etter hvert kapittel som gjør at boka egner seg på kurs og som selvstudium.

HJERTEBRETT ELLER STIKKLAKEN???  BEGREPER Å NORSK FOR RAPPORTER OG SITUASJONER PÅ SYKEHJEM OG I HJEMMETJENESTEN (Pensumtjeneste) bygger på et utviklingsprosjekt og gir en oversikt over begreper og oppfordrer til samtaler rundt pleieplaner og på rapporter. Lesetekster for helsepersonell med svakest norskkompetanse finnes i studieboka PÅ SYKEHJEM, SYKEHUS OG I HJEMMETJENESTE  Norsk for arbeidslivet (Pensumtjeneste). Familieboka - Grunnbok i norsk om familie og helse (Pensumtjeneste) ble utviklet gjennom mange kurs for omsorgspersonell og gjennom kvinneundervisning. Den tar opp mange temaer fra fødsel til død og bidrar til utvikling av ordforråd og innføring i mange temaer og enkel sykdomslære. For alle kurstyper har det blitt jevnlig brukt uttrykk fra heftetHVA VI SIER OG HVA VI MENER  UTTRYKKSMÅTER OG ARBEIDSSPRÅK (Almater forlag), og på viderekomne kurs, uttrykk fra bokaHÆ??? Hva er det du sier? Talemåter og arbeidsspråk (Almater forlag). Boka Gammel i nytt land (Almater forlag) er for arbeid med tilrettelegging og kurs for helsepersonell og andre som jobber med innvandrere og flyktninger. Den har mange oppgaver for å utvikle kompetanse innen feltet.