Norsk i arbeidslivet

Nadia jobber som kursvert

Anna jobber som værelsesbetjent

Mohammed jobber som servitør

Pablo jobber som nattevakt

Sandra jobber som renholder

Lydia jobber som resepsjonist

 

 

Grunnbok om familie og helse

Boka ble til gjennom kvinneundervisning, kontakt med helsesøster og barnehager i en bydel. Temaene spenner fra fødsel til død, og tar opp barns oppvekst og utvikling, å bli far, graviditet og fødsel, språk og lek, ungdomstid og nærmiljø. Andre temaer i boka er psykisk helse i Norge, organiserte fritidsaktiviteter, mosjon, ulike sykdommer, matglede og samvær og å bli gammel i Norge. Den ble utgitt i samarbeid med tidligere opplæringsetaten i Oslo kommune (nå Helse- og velferdsetaten).