Bruk av videoopptak i norskundervisningen

 
Bruk av videoopptak

Bruk av videoopptak

 

For voksne minoritetsspråklige elever - pedagogiske metoder

Heftet inneholder eksempler på hvordan man kan fremme kommunikasjon og språkutvikling ved rollespill og praksisnær opplæring. Dette kan forsterkes ved bruk av video hvor deltakeren selv kan si hvordan de uttrykker seg og få tatt opp gjentatte opptak av tenkte situasjoner. Det kan føre til større trygghet og rask læring.

Heftet tar behandler dermed hvordan bruk av video i språktrening for presentasjonsteknikk av ulike temaer kan gjennomføres. Ved å se sin egen produksjon av språk, kan man bearbeide språket og få en raskere progresjon i språklæringen. Heftet bygger på gode erfaringer med systematisk bruk av video som metode for voksne innvandrere og flyktninger med liten skolegang fra hjemlandet. 

 

 

Almater forlag AS  
ISBN:82-7858-007-3Pris: kr.60 + porto
Gå til bestilling gjennom hjemmesiden www.almater.no       Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no
Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøksadresse: Rathkesgt 7, 0558 Oslo