Flaskehalsen

 
Flaskehalsen

Flaskehalsen

 

MiA Temahefte 5/2004

Bedriftsrettet norsk for næringsbedrifter

Medforfatter Whyn Lam

Heftet tar opp hvordan man kan kartlegge, motivere for kompetanseutvikling og tilrettelegge for kurs og oppfølging med faddere på næringsmiddelsbedrifter. Det inneholder også et opplegg for norskopplæring etter kurs på næringsmiddelbedrifter.

 

Whyn Lam og Gunnhild Aakervik
Almater/Mangfold i Arbeidslivet (MiA) ISBN: 827858-050-2  Pris kr. 100.- Henvendelse Mangfold i Arbeidslivet