Gammel i nytt land

 
Gammel i nytt land

Gammel i nytt land

 

Pleie og omsorg av etniske minoriteter

Denne lille boka tar utgangspunkt i hvordan man kan tilrettelegge for ulike behov i omsorgsarbeid, og er laget for pleiepersonell og kjøkkenpersonell som utfører og planlegger omsorg. Den gir bakgrunnsstoff om livssyn, religion og identitet, matkultur, kommunikasjon, rehabilitering og alderdom og presenterer også utfordringer og erfaringer i første kapittel. Den kan passe som et studieopplegg i undervisning av helsepersonell og i yrkesutdanning for institusjonskokker og kjøkkenpersonell. Innledningene til temaene i hvert kapittel gir bakgrunnsstoff og følges opp med mange ”cases”. Dermed er det enklere å diskutere holdninger, tilegne seg nye kunnskaper og lære av hverandre. Boka kan dermed være et praktisk bidrag for å tilrettelegge pleie- og omsorgsarbeid i et flerkulturelt samfunn. Noe av stoffet kan skape debatt og gi muligheter til å gå gjøre ting på en ny måte.

 

 

Almater forlag AS
ISBN: 978 82 7858 094 3    Pris: kr. 98.-
Gå til bestilling direkte gjennom www.almater.no   Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no
Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøksadresse: Rathkesgt 7,0558 Oslo