Norsk for helse- og omsorgsarbeidere

 
Norsk for helse- og omsorgsarbeidere – Grammatikk og språklæring

Norsk for helse- og omsorgsarbeidere – Grammatikk og språklæring

 

Grammatikk og språklæring

Boka inneholder oppgaver for uttaletrening og lydlære og enkel grammatikk med alle ordklassene med tilhørende oppgaver. Eksemplene er fra fagfeltet. Etter hver ordklasse følger det en fasist hvor man kan kontrollere oppgavesvarene sine. På den måten kan den brukes på kurs med ulikt språknivå på norsk og veilede flere på en gang. Den har også et stort kapittel om språk og kommunikasjon hvor det er lagt opp til samtaleteknikk, møteteknikk og argumentasjonsteknikk. Dette kapitlet er svært viktig for aktiv deltakelse på arbeidsplassen og i andre sammenhenger. Grammatikkoppgavene er laget med tanke på å løse oppgaver og få grep om grammatikken for å klare tester på et høyere nivå. Likevel er eksemplene knyttet til arbeidslivet for å kunne praktisere og bruke det man lærer umiddelbart.

 

 

ISBN: 978 82 11 00577- 9  

Pris: kr. 355 + porto

 

Bestilling

Fagbokforlaget ordre@fagbokforlaget.no 

tlf: 55 38 88 00