Norsk pluss arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem

 
Hjemmetjeneste og sykehjem

Hjemmetjeneste og sykehjem

 

Yrkesrettet norskopplæring for minoritetsspråkelige

NorskPluss Arbeid muliggjør arbeidsrettet norskopplæring på et tidlig tidspunkt for deltakere med lite skolegang. Det har en gradvis progresjon fra A1 til A2.

 

Autentiske omgivelser: Man blir de kjent med hjemmehjelpen Astor og sommervikaren Emily i NorskPluss Arbeid Hjemmetjeneste og sykehjem.

  • Kommunikasjon i virkelige arbeidssituasjoner
  • Videoer, tekster og dialoger er utgangspunkt for diskusjon og refleksjon
  • Arbeid med rapporter og andre autentiske tekster
  • Begrepsinnlæring kunnskap om arbeidslivet

 

Nettressurs og tekstbok med oppgaver: Med NorskPluss Arbeid får hver deltaker en personlig arbeidsbok på Internett i tillegg til en omfattende tekstbok med oppgaver.

Før deltakerne jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka og vokabularet være gjennomgått i samlet klasse. 

NorskPluss Arbeid er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 

 

CyberBook AS 2012 
Digitalt læremiddel og tekstbok med oppgaver
Pris tekstbok: kr 350,- + porto
NorskPluss Arbeid Hjemmetjeneste og sykehjem: ISBN  978-82-92943-23-6

Pris nettressurs ett år: kr 450,- eks. mva per lisens.
Kan bestilles hos CyberBook AS tlf. 22 95 80 80  faks  22 95 80 89
cyberbook@cyberbook.no