Hjertebrett eller stikklaken

 
Hjertebrett eller stikklaken

Hjertebrett eller stikklaken

 

Begreper på norsk for rapporter og situasjoner på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Medforfatter Mette Grimeland

 

Lær norsk for arbeidslivet!

Boka er skrevet med bakgrunn i et lengre utviklingsprosjekt i regi av Mangfold i Arbeidslivet (MiA) på to sykehjem. Den inneholder fagterminologi med forklaringer og gir god trening i å bruke faguttrykk og fagord i arbeidslivet. Den tar for seg pasientenes/beboerens tilstand og følelser og spesielt kommunikasjon når man gir rapporter mellom vaktskifte på arbeidsplassen.  Den er liten og hendig. Noen av illustrasjonene understreker innholdet. Denne lille boka kan passe for dem som har lært seg grunnleggende norsk og som kan kommunisere en del på arbeidsplassen. Den kan være et hjelpemiddel til å omsette kunnskaper fra sykepleie i hjemlandet til å uttrykke seg på norsk. Den kan også brukes av helsefagarbeidere og pleieassistenter på jobben eller for de som skal inn i arbeidslivet.

 

Temaer på kursopplegg kan for eksempel være:

  • Studieteknikk

  • Lovgrunnlaget (Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Lov om sosiale tjenester, Taushetsplikten, Arbeidsmiljøloven

  • Viktige begreper fra arbeid med omsorg for eldre

  • Beskrivelser fra hverdagen 4 eksempler (case) med oppgaver for pleieplaner og rapporter

 

 

 

ISBN: 9788213028363

Pris: kr. 150- + porto

ww.kopinor.no   / www.skaff.no 

Ved bestilling: Tlf 23 10 74 44 på dagtid

Send e-post til: Skaff@kopinor.no eller bli kunde hos www.skaff.no

Leveringstid: 3-5 dager