HÆ? Hva er det du sier?

 
Hæ??? Hva er det du sier?

Hæ??? Hva er det du sier?

 

Talemåter og arbeidsspråk

Boka bygger på erfaringer fra heftet ”Hva vi sier og hva vi mener” og på mange kurs på arbeidsplasser. Den inneholder over 200 verb som knyttes til småord og partikler. For den som vil få dybde inn i norskkunnskapene, gir den et redskap for å forstå mange ulike nyanser i språket. Noen av uttrykkene kan for eksempel plukkes ut og brukes på kurs.

 

Noen eksempler

Sykepleieren ble ført bak lyset.        Sykepleieren ble lurt.

Hun fikk med seg det meste.           Hun forsto det meste/Hun skjønte det meste.

Hagen gikk raskt opp i vekt.             Hagen la hurtig (raskt) på seg.

Jobb i vei!                                           Sett i gang og jobb!

Jeg slår på tråden!                            Jeg ringer!

Pass opp!                                           Se deg for!/Pass deg!

Han slapp opp for sukker!                Han gikk tomt for sukker/Han ikke hadde ikke mer sukker.

Hansen slapp aldri til.                       Hansen fikk aldri sagt noe/Hansen fikk aldri lov til å gjøre noe.

Hjelpepleieren sa opp.                     Hjelpepleieren meldte fra om at hun /han ønsket å slutte på jobben                                                     

 

Almater forlag AS  

ISBN: 82-7858-048-0Pris: kr.265 + porto

Gå til bestilling direkte gjennom www.almater.no  Almater Forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no

Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøksadresse: Rathkesgt.7, 0558 Oslo