Innvandring, helse og mat

 
Innvandring, helse og mat

Innvandring, helse og mat

 

Kunnskapsutvikling om endringer i helse ved migrasjon

Boka er en håndbok for spesielt helsepersonell og for arbeid med minoritetsspråklige i Norge. Temaer som tas opp er:

  • Helse og migrasjon
  • Kartleggingsmetoder i forebyggende helsearbeid
  • Arbeidsliv, familiegjenforening
  • Identitet, mat og religion
  • Ernæring og helsesituasjonen i endring
  • Sykdom og helse- tilrettelegging for sensitiv omsorg
  • Læreren og helsearbeideren som veileder
  • Grunnkost, tilberedning og mattradisjoner i mange land
  •  Mat fra mange land i Latin-Amerika, Afrika og Asia
 

Almater forlag AS
ISBN: 82-7858-024-3Pris: kr.195 + porto
Gå til bestilling gjennom www.almater.no     Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no
Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøksadresse: Rathkesgt 7,0558 Oslo