Mangfold i nærmiljøet

 
Mangfold i nærmiljøet

Mangfold i nærmiljøet

 

Internasjonal vennskapsgruppe på Romsås gjennom 15 år

Heftet er superaktuelt for de som vil starte opp en vennskapsgruppe med ulike aktiviteter mellom nordmenn, innvandrere og flyktninger. Eksemplene og intervjuene gir en retning for lignende tiltak.

Heftet er en dokumentasjon av opprettelsen av en internasjonal gruppe i et boområde som satset på felles innsats og integrering. Det handler om oppbygging, metoder og felles interesser for å danne nettverk og aktiviteter.  Siste del av heftet inneholder ca 30 intervjuer med deltakere i gruppa med ulike synspunkter på hva gruppa er, har betydd for dem og hva som kunne vært annerledes. Disse intervjuene viser forskjellige motiver og hva de ulike personene har fått ut av virksomheten.

 

”Jeg kom på kafeer i vennskapsgruppas regi noen år etter at jeg flyttet fra bydelen. Nå har jeg full jobb og bor på en annen kant av byen. Hadde jeg bodd i bydelen, hadde jeg nok fortsatt vært med. Jeg bodde i bydelen fra 1977-91. Jeg ble med rundt 1985 og mer fra 1986. Jeg har hele tiden hatt mest kontakt med innvandrere i gruppa, både på arrangementer og privat. Vi har ennå kontakten etter at jeg flyttet. Jeg ble også godt kjent med ei tyrkisk dame i gruppa. Vi var mye sammen privat. Folk satt sammen på den vanlige kafeen, dro på svømmehallen og deltok i vennskapsgruppas arrangementer og kafeer. Mange av de som deltok i vennskapsgruppas kafeer ca. en gang i måneden ble aldri medlemmer….”

  "… Jeg flyttet til bydelen i 1992, men satt i styret i to år til etter dette. Jeg fortsatte altså i styret og å holde kontakten etter flytting, Det var egentlig det sosiale i gruppa jeg var interessert i, jeg er gift med en norsk mann så jeg får hjelp til for eksempel pratiske ting via ham. Sosialt har gruppa vært viktig for meg, jeg var ikke med for å lage mat, eller for å gå på ski eller for å svømme, det var det sosiale som jeg også fikk mest ut av, selv om det andre også var viktig etter hvert…"

  Gruppa eksisterte i 18 år, og hadde et tett samarbeid med bydelen der den ble opprettet. Nettverkene ble dannet på tvers av etnisitet, yrkesbakgrunn, familiesituasjon og alder. Det viser seg at mange av disse båndene er opprettholdt, forsterket og videreutviklet etter nedleggelsen i 2001, også for dem som flyttet fra drabantbyen. Slik sett kan den være nyttig for bygdesamfunn og bydeler som vil sette i gang varierte aktiviteter gjennom mobilisering til deltakelse og dugnader. Aktivitetene hadde betydning for hele familier som internasjonale kafeer, svømming, turer eller nabonettverk og gjensidig støtte.

 

Almater forlag AS
ISBN: 82-7858-020-0   Pris: kr. 198+ porto
Gå til bestilling direkte gjennom www.almater.no    Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no
Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøksadresse: Rathkesgt 7,0558 Oslo