Mangfold i Barnehagen

 
Mangfold i Barnehagen

Mangfold i Barnehagen

 

Grunnbok i norsk for arbeid med barn og for arbeid i barnehage

Medforfatter Rowena Theodcio

Boka egner seg for de som arbeider i barnehage eller som kan forholdsvis mye norsk og vil kvalifisere seg videre. Tekstene kan også passe for norske barnehageassistenter fordi boka har nyttig stoff om barns utvikling, barns lek og læring, og voksenrollen. Den tar opp lovverket rundt barnehagens organisering, barns behov og utfoldelse, kommunikasjon, foreldresamarbeid, mangfold blant personalet og barn, barn med spesielle behov og flerkulturell kompetanse. Boka kan også passe for de som vil kvalifisere seg videre i barne- og ungdomsarbeid.

 

ISBN: 82-7858-041-3 Pris: kr. 265 + porto

Gå til bestilling hos www.almater.no        Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no

Almater  forlag AS  Postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo