Mat og måltider

 
Mat og måltider

Mat og måltider

 

I hjemmebaserte tjenester og i eldreomsorg

En praktisk veileder 

Formålet med denne bok er å formidle kunnskaper gjennom praktiske eksempler om mat og måltider i hjemmebaserte tjenester. Boka omhandler arbeid i andres hjem, vedtak, kommunikasjon, ernæring, hygiene, sykdommer og forebyggende tiltak. Den tar opp hvordan du kan gi god hjelp i daglige situasjoner, og kan brukes som en håndbok for å fremme trivsel og en god praktisk tilnærming til ulike behov. Den kan bidra til å utløse samtaler, handling, god hygiene på kjøkkenet og god bistand under måltidene, samt tillaging av enkle matretter. Målgruppe for boka er ansatte og vikarer som arbeider i de hjemmebaserte tjenester og med praktisk bistand. Boka kan også være aktuell å bruke for arbeid med ernæring, matvalg og måltider i videregående utdanning og på sykehjem.

 

Viktige temaer        

  • Kosthold og matpreferanser

  • Yrkesrollen og vedtak

  • Kommunikasjon

  • Spisesituasjonen og forskjellige måltider

  • Hygiene

  • Innkjøp og matlaging

  • Ernæringslære

  • Mattradisjoner og religioner

  • Mat, helse og sykdommer

  • Noen forslag til matretter

 

Pensumtjeneste AS Format: Heftet A5
ISBN 9788213028707
Pris: kr.278.- + porto

www.kopinor.no   / www.skaff.no 

Ved bestilling: Tlf 23 10 74 44 på dagtid

Send e-post til: Skaff@kopinor.no eller bli kunde hos www.skaff.no

Leveringstid: 3-5 dager