MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE- EN UBRUKT RESSURS

 
Minorietsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

Minorietsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

 

FORELDREUTVALGET I GRUNNSKOLEN (FUG) 2002

Heftet er et kursopplegg for samhandling med barn og foreldresamarbeid.

Det er delt opp i to moduler, og det er lagt opp til hjemmearbeid for hver samling med foreldre. Heftet har vært prøvd ut på kvinneundervisning og foreldremøter under skriveprosessen.

 

 

Kan bestilles gjennom FUG, begrenset opplag 
Medforfattere Rukshana Arshad, Stina Røyrvik