Norsk Pluss Arbeid – Barnehage

 
Norsk pluss arbeid Barnehage

Norsk pluss arbeid Barnehage

 

NorskPluss Arbeid muliggjør arbeidsrettet norskopplæring på et tidlig tidspunkt for deltakere med lite skolegang. Det har en gradvis progresjon fra A1 til A2.
 


 

 

Autentiske omgivelser:

 I NorskPluss Arbeid Barnehage følger deltakerne Amina, som er praktikant i en barnehage.

Kommunikasjon i virkelige arbeidssituasjoner

Videoer, tekster og dialoger er utgangspunkt for diskusjon og refleksjon

Arbeid med rapporter og andre autentiske tekster

Begrepsinnlæring kunnskap om arbeidslivet
 

 

Nettressurs og tekstbok med oppgaver: 

Med NorskPluss Arbeid får hver deltaker en personlig arbeidsbok på Internett i tillegg til en omfattende tekstbok med oppgaver.

Før deltakerne jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka og vokabularet være gjennomgått i samlet klasse. 

NorskPluss Arbeid er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

 

Yrkesrettet norskopplæring for minoritetsspråklige

CyberBook AS 2012 

Digitalt læremiddel og tekstbok med oppgaver

Pris tekstbok: kr 350,- + porto

NorskPluss Arbeid Barnehage: ISBN  9788292943632

 

Pris nettressurs ett år: kr 450,- eks. mva per lisens.

Kan bestilles hos CyberBook AS tlf. 22 95 80 80  faks  22 95 80 89

cyberbook@cyberbook.no