På Jobb – Håndbok

 
På Jobb Håndbok

På Jobb Håndbok

 

Yrkesrettet norsk for minoritetsspråklige voksne

Håndboka inneholder innføring i arbeidslivet med arbeidslivslære, lover og regler, jobbsøking og presentasjon av seg selv, kulturkoder, organisasjonslære, møteteknikk, HMS og medarbeidersamtaler. Det viktigste er likevel ”oppskrifter” på aktiv kommunikasjonstrening” på arbeidsplassen. Den inneholder eksempler på hvordan man kan ta initiativ, ta i mot og gi beskjeder, og hvordan løse konflikter og få til en bedre språklæring og trygghet. Boka krever at man har en del grunnleggende norskkunnskaper, gir forklaringer på uttrykk og talemåter i arbeidslivet og har mange oppgaver til refleksjon og gruppearbeid. Den er prøvd ut på kommunikasjonskurs mellom ulike yrkesgrupper på noen arbeidsplasser i regi av stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) for å få til en bedre kommunikasjon mellom ulike grupper.

 

Andre deler er prøvd ut på introduksjonsprogram for flyktninger hvor man har trent seg på å søke jobb og presentere seg i jobbintervjuer. Noen deler er hentet fra mange års erfaring med kurs for minoritetsspråklige hvor det ble lagt inn trening på medarbeidersamtaler. Minoritetsspråklige kan bruke denne delen til å få større innflytelse over egen arbeidssituasjon og muligheter til bedre kommunikasjon med ledere og arbeidskollegaer. Når man får et bedre grep om ordbruken i slike situasjoner på norsk, lærer man samtidig også koder for slike samtaler og hvordan det kan hjelpe til å få presentert seg selv og sin kompetanse bedre. Dette igjen kan føre til å bruke og utytte ressursene bedre på arbeidsplassen.

 
 

FAG OG KULTUR

ISBN: 978- 82 -11 00712-4 Pris: kr. 219.- + porto

Fagbokforlaget: 55 38 88 00  ordre@fagbokforlaget.no