På jobb – studiebok for renholdere

 
På jobb - studiebok

På jobb - studiebok

 

Yrkesrettet norsk for minoritetsspråklige voksne

 

Med boka følger to CD’er hvor alle tekstene er lest inn. Følgende kapitler kan gi en oppdeling i kurs for renholdspersonell og for dem som kvalifiserer seg videre til å ta fagprøven:

 • Renhold som fag

 • Mikrobiologi og hygiene

 • Kjemi og fysikk

 • Materiallære

 • Renholdsmetoder

 • Ergonomi

 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

 • Internkontroll

 • Samarbeid og kommunikasjon

 • Kompetanseutvikling

 • Uttrykk

 

 

ISBN: 9788 211 00713 1  
Pris: kr. 219.- + porto
Bestilling: Fagbokforlaget ordre@fagbokforlaget.no 
tlf: 55 38 88 00