Si det og skriv det!

 
Si det og skriv det!

Si det og skriv det!

 

Grammatikk og arbeidsbok. Oppgaver og eksempler fra arbeidslivet.

Boka bygger opp et ordforråd i forhold fra renhold, vaskeri, miljøoppgaver og vedlikeholdsoppgaver. Den gir en innføring i grammatikk og ordklasser, og temaene er alle hentet fra arbeidsoppgaver og fagstoff. Ut ifra temaene er det laget oppgaver for å trene seg på preposisjoner, verb, adverb og for eksempel substantiv satt inn i en praktisk sammenheng. Etter hver ordklasse er det en fasit slik at boka kan brukes av den enkelte på arbeidsplassen, til selvstudium og i grupper på kurs.

 

 

Pensumtjeneste AS
ISBN: 9788213028080
Pris: kr. 241.- + porto

www.kopinor.no   / www.skaff.no 

Ved bestilling: Send e-post til: Skaff@kopinor.no eller bli kunde hos www.skaff.no

Tlf 23 10 74 44 på dagtid   Leveringstid: 3-5 dager