SNAKKE SAMMEN

 
Snakke Sammen

Snakke Sammen

 

Ord og uttrykk fra dagligtale i arbeidslivet

Heftet gir eksempler på ord og uttrykk du støter på daglig i arbeidslivet. Noen fagord er spesielle for fagfeltet, og noen måter å uttrykke seg på er vanlig i forskjellige yrker. Det er eksempler på setninger og fagord fra kantine og kjøkken, produksjon, lager, pleie- og omsorg, barnehage, skole, renhold, butikk, kontor, regnskap, sentralbord, transport, taxi, frisør og fra byggeplass. Det tar også opp helse -miljø og sikkerhetsarbeid, organisasjonsarbeid, teamarbeid og når du forstår eller ikke forstår uttrykk du hører.

 

Eksempler fra boka:

”Gå i stå”

Eksempel: Det gikk helt i stå i dag”

Det betyr at du ikke fikk til jobben slik du ville.

 

”Være på bærtur”

Eksempel: Den som spør slik mener at du sier noe som ikke har noe med saken å gjøre.

 

”Møte veggen” 

Eksempel: Han møter nok veggen om han fortsetter å jobbe i samme tempo.
Det betyr at han nok kommer til å bli helt utslitt om han fortsetter å jobbe i samme tempo.

 

"I farten"
Eksempel: Jeg kan ikke huske oppskriften i farten.
Det betyr at du ikke husker noe der og da (med en gang).

 

Almater forlag AS  

ISBN: 978 82 7858 095-0   Pris: kr. 98.-

Gå til bestilling direkte gjennom www.almater.no        Almater forlag AS tlf. +47 928 68 164 monica@almater.no

Postadresse: Almater Forlag AS, postboks 2115 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: Rathkesgt 7,0558 Oslo