Norsk for helse- og omsorgsarbeidere

 
Norsk for helse- og omsorgsarbeidere – tekstbok

Norsk for helse- og omsorgsarbeidere – tekstbok

 

Tekstbok

Temaene i boka kan brukes av utenlandsk helsepersonell som ønsker å ta i bruk kompetansen sin i Norge. De kan også brukes av arbeidstakere som har arbeidet flere år i helse- og omsorgsarbeid. Boka er delt i fire deler med mange faglige temaer. Del I er om samfunn og arbeid med vekt på lovverk, organisasjoner i arbeidslivet, arbeidsplassen, migrasjon og identitet etc. Del II omhandler kommunikasjon, etikk og holdninger og mange praktiske eksempler, Del III tar for seg stell og pleie, og har blant temaer som ” den eldres ressurser”, ”nedsatt funksjonsevne”, ”generelle retningslinjer for forflytning”, ”samtaler med pårørende”, ”stell av døende pasient”, ” etter døden har inntruffet”, og ”skikker ved dødsfall”. Del IV tar opp enkel sykdomslære.

 

 

ISBN: 978 82 11 00575-5  

Pris: kr. 365 + porto

Bestilling: Fagbokforlaget ordre@fagbokforlaget.no 

tlf: 55 38 88 00