Å komme seg i gang med nye ting..

Hei! her er min nesten nye blogg. Håper den kan more dere og være til hjelp for noen.

Det kommer opp så mange tanker bare ved å tenke på verbet å komme. Tidligere har jeg samlet uttrykk i hefter og ei bok som heter HÆ??? Hva er det du sier?

Å komme seg i gang

Å komme ut av skapet

Hva kan det komme av at du reagerer på den måten?

Det kommer an på om det passer. for deg.

Hva kommer det ut av det?

Vi kommer over så mange måter å si ting på i hverdagen. 

Uttrykk på norsk

www.fagnorsk.no

Like · · Share