Uttrykk fra dyreriket

81. å være i en kattepine

 Her er det ikke bare bare å få med seg meningsinnholdet i slike uttrykk. Er det a) , b), eller c)?  Nå samles det og systematisereres i oppgaver. 

a) å pine og plage katter

b) å  måtte ta et vanskelig valg

c) å ha tannpine