Bøker og Bestilling 

 

Norsk i arbeidslivet og metoder

Arbeid på Hotell 

Arbeid på Hotell 

Hva Hvorfor Hvordan – Metodebok

Hva Hvorfor Hvordan – Metodebok

 

Generelle bøker for arbeidslivet

På jobb – Håndbok

På jobb – Håndbok

Basisnorsk for arbeidslivet

Basisnorsk for arbeidslivet

 

Uttrykk og dagligspråk i arbeidslivet

Hva vi sier – og hva vi mener

Hva vi sier – og hva vi mener

Hæ??? Hva er det du sier?

Hæ??? Hva er det du sier?

Snakke Sammen

Snakke Sammen

 

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Mangfold i barnehagen

Mangfold i barnehagen

Norsk pluss barnehage

Norsk pluss barnehage

 

Pleie og omsorg

På sykehjem, sykehus og i hjemmetjeneste

På sykehjem, sykehus og i hjemmetjeneste

Hjertebrett eller stikklaken

Hjertebrett eller stikklaken

Gammel i nytt land

Gammel i nytt land

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - tekstbok

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - tekstbok

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - grammatikk

Norsk for helse og omsorgsarbeidere - grammatikk

Norsk pluss – Hjemmetjeneste og sykehjem

Norsk pluss – Hjemmetjeneste og sykehjem

 

Renhold og vedlikehold

Rent og pent

Rent og pent

Si det og skriv det!

Si det og skriv det!

På jobb studiebok

På jobb studiebok

 

Kjøkken og Kantinearbeid

Kjøkken og kantine

Kjøkken og kantine

Mat og prat

Mat og prat

mat, helse, trim og trivsel

mat, helse, trim og trivsel

 

Bygg, anlegg, lager, buss og bane

Bygg, anlegg, vedlikehold og lager

Bygg, anlegg, vedlikehold og lager

Ta plass! Dørene lukkes!

Ta plass! Dørene lukkes!

 

Butikk og kontor

Butikkarbeid, salg og service

Butikkarbeid, salg og service

Kontorarbeid, sentralbord og resepsjon

Kontorarbeid, sentralbord og resepsjon

 

Foreldresamarbeid og nærmiljø

Trim, helse og internasjonal sunn mat

Trim, helse og internasjonal sunn mat

Minoritetsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

Minoritetsspråklige foreldre - en ubrukt ressurs

Familieboka

Familieboka

Mangfold i nærmiljøet

Mangfold i nærmiljøet

 

For lærere og lederopplæring

Bruk av videooptak

Bruk av videooptak

Flaskehalsen

Flaskehalsen

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Norsk og fag

Norsk og fag

Kollektiv og individ

Kollektiv og individ

 

Faglitteratur

Innvandrere, helse og mat

Innvandrere, helse og mat

Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge

Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge

Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg

Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg

Supper for gammel og ung

Supper for gammel og ung